Skip to content

Privacybeleid

Inleiding

U heeft zeker gehoord van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation), die van kracht is sinds 25 mei 2018. Met deze infopagina brengen we u op de hoogte van de veilige manier waarop we met uw gegevens omgaan.
Allereerst benadrukken we dat uw gegevens door Parc 51 nooit worden verkocht of doorgegeven aan externe bedrijven en opgeslagen worden op beveiligde servers in Nederland.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van de toepasselijke voorschriften is Parc 51 de verantwoordelijke van de verwerking van uw gegevens.

Welke gegevens worden door Parc 51 verwerkt?

  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • uw berichten;
  • uw goedkeuring om al dan niet onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Hoe ontvangen en gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens via het contactformulier. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. De gevraagde gegevens zijn minimaal nodig om met u te communiceren.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Parc 51 heeft toegang tot alle gegevens.
De webmaster heeft toegang tot de databank, maar kan enkel gegevens verwijderen na uw eventuele vraag hierom.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden op servers in Nederland opgeslagen en verwerkt. Een back-up wordt bewaard op diezelfde servers. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens die verwerkt werden via de het contactformulier worden gedurende 5 jaar bewaard.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, aanpassen of verwijderen?

Op eenvoudige vraag kan u uw bewaarde gegevens uit de databank van de website Parc 51 ontvangen. Indien u wenst verwijderen we deze gegevens.

Waar kan u de bovenstaande informatie en updates vinden?

De laatste versie van deze nota vindt u terug op onze website op deze pagina: “Privacybeleid“.

Meer info over AVG?

U vindt op internet veel info door te zoeken naar “avg gdpr” of op deze Wikipediapagina.

Google Analytics

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd door Google in het kader van Google Analytics. Dit gebeurt echter volledig anoniem. Hiervoor hebben we uw toelating dus niet nodig.